port
Castellano          Français        English
 

 

Patrimoni i dinàmiques de transformació del Port

La franja litoral de Barcelona reuneix un important patrimoni material i immaterial, resultat de l'estreta relació entre la ciutat i el mar.

La construcció de la franja del port històric de Barcelona respon a la pròpia història de la ciutat. En aquesta zona es troben diferents estadis de la seva evolució, canvis en els estils constructius, espais públics rellevants, edificis i monuments històrics. La totalitat del conjunt constitueix una peça clau en la cultura de Barcelona i dels ports del Mediterrani.

Les actuals dinàmiques de transformació del port de Barcelona representen una forta pressió urbanística sobre els barris immediats.

Els projectes presentats aquí, proposen la transformació de la franja del litoral, especialment a l'entorn del port històric, amb nous usos i noves edificacions per atendre les demandes turístiques. Aquests canvis requereixen fortes inversions de grans empreses locals i multinacionals.

Les modificacions dels plans d'usos i urbanístics dels barris immediats al port són un dels impactes més severs.

Fins ara, bona part dels edificis d'aquesta zona han estat adquirits gradualment per inversors privats. Molts d'aquests edificis es troben en estat d'abandó o infrautilitzats com a estratègia de reconversió.

Al mateix temps, l'augment del preu de lloguer i venda fa gairebé inaccessible l'habitatge per a la majoria dels veïns i ciutadans de Barcelona, com succeeix al barri de la Barceloneta, que és el segon més car de la ciutat.

Els projectes que afecten el port de Barcelona i els seus barris immediats posen en perill el patrimoni cultural en la mesura en què:

1. Existeix un important nombre d'edificis públics infrautilitzats o buits.

2. Presència d'edificis en mal estat.

3. Nivell de protecció insuficient dels edificis, que permet transformacions severes en els seus volums i en l'interior.

4. La catalogació dels béns patrimonials no considera la protecció de l'entorn, dels conjunts i del paisatge.

5. Catalogació patrimonial insuficient i incompleta: no s'hi incorpora el patrimoni etnològic, industrial, cientifico-tecnològic ni immaterial.

6. Privatització d'edificis patrimonials públics.

7. Patrimoni com a bé especulatiu. Utilització del patrimoni local per realitzar inversions i activitats econòmiques privades per grans empreses immobiliàries i hoteleres.

8. Buidat dels edificis d'usos històrics i arrelats a la cultura local.

9. Canvis d'usos que desvirtuen els valors i significats propis dels béns patrimonials.

10. Pèrdua del teixit social i de barri per excés d'activitats no residencials.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOSTRA DE PATRIMONI CATALOGAT

>> Cliqueu sobre els elements per accedir a la fitxa
 

Conjunt Zona Franca - Marina

1. Far de la Torre del Riu
2. Menjadors de la Fàbrica Seat
3. Laboratoris Fàbrica Seat
4. Xemeneia
5. Casa Santiveri.
6. Cementiri nou o del sud-oest
7. Centre de formació de la Seat
8. Antiga fàbrica de Làmpades Z
9. Can Farrero. Casa del Rellotge
10. Can Clos

 

 

Conjunt Montjuïc - Paral·lel

11. Far de Montjuïc
12. Castell de Montjuïc
      Cementeri Jueu (2009, Nivell A)

13. Torres de Sant Sebastià i de Jaume I
14. Xemeneies de la FECSA
15. Edifici de la Duana
16. Drassanes i muralla medieval

 

 

Conjunt Monument a Colom

15. Edifici de la Duana
16. Drassanes i muralla medieval
17. Monument a Cristòfor Colom
18. Junta d'Obres del Port
19. Antic Govern Militar
20. Antiga Foneria de canons

 

Conjunt Passeig Colom – Carrer Ample

21. Conjunt del Passatge de la Banca
22. Dos edificis d'habitatges
23. Taller del Museu de Cera
24. Edifici d'habitatges
25. Edifici d'habitatges (Pl. Duc de Medinaceli, 5)
26. Edifici d'habitatges (Pl. Duc de Medinaceli, 6)
27. Edifici d'habitatges (Pl. Duc de Medinaceli, 7)
28. Monument a l'Almirall Galceran Marquet.
29. Edifici d'habitatges (Pl. Duc de Medinaceli, 4)

30. Capitania General
31. Edifici Condeminas
32. Palau Bru
33. Casa Cervantes
34. Edifici d'oficines i habitatges (Pg Colom, 1)
35. Edifici d'habitatges (Pg. Colom, 18)
36. Edifici d'habitatges (Pg. Colom, 17)
37. Font de Neptú
38. Rectorat Universitat Pompeu Fabra
39. Basílica de la Mercè

40. Edifici d'habitatges (Carrer Mercè, 17 - 19 )
41. Edifici d'habitatges (Carrer Mercè, 21)
42. Edifici d'habitatges (Mercè, 23)
43. Edifici d'habitatges (Carrer Mercè, 36)
44. Edifici d'habitatges (Carrer Mercè, 38)
45. Edifici d'habitatges (Pg. Colom, 4)
46. Edifici d'habitatges (Pl. Antonio López, 7)
47. Edifici d'habitatges (Pl. Antoni López, 6)
48. Edifici d'habitatges (Ptge. Banca, 5)
49. Casa de l'Hostal Nilo

50. Edifici d'habitatges (C J. Anselm Clavé, 19 - 21)
51. Edifici d'habitatges (C. J. Anselm Clavé, 23 - 25)
52. Seu del Síndic de Greuges de Catalunya
53. Edifici d'habitatges (Pl. Duc de Medinaceli 1)
54. Edifici d'habitatges (Pl. Duc de Medinaceli, 2)
55. Antiga Societat del Crèdit Mercantil
56. Edifici d'habitatges (Carrer Ample, 15)
57. Dos edificis d'habitatges (Carrer Ample 17-19)
58. Edifici d'habitatges (Carrer Ample, 21)
59. Edifici d'habitatges (Carrer Ample, 23)

60. Edifici d'habitatges (Carrer Ample, 27)
61. Edifici d'habitatges (Carrer Ample, 22)
62. Edifici d'habitatges (Carrer Ample, 24)
63. Palau Sessa-Larrard
64. Edifici d'habitatges (Carrer Ample, 44)
144. Edifici Central de Correus i Telègrafs
145. Entorn Correus
146 .Edifici Companyia Transmediterrània.

 

Conjunt Pla de Palau

65. Tres edificis d'habitatges (Pg. Isabel II)
66. Edifici d'habitatges (C. Reina Cristina, 1)
67. Edifici d'habitatges (C. Reina Cristina, 2)
68. Edifici d'habitatges (C. Reina Cristina, 3)
69. Edificis d'habitatges (C. Reina Cristina, 4 i 6)
70. Edifici d'habitatges (C. Llauder, 7)
71. Conjunt d'edificis d'habitatges (Carrer Pas Sota        Muralla, 9 - 11 - 13)
72. Casa Collasso
73. Cases d'en Xifré
74. Monument a Antoni López
75. Conjunt del Passeig d’Isabel II
76. Llotja
77. Conjunt del Pla de Palau
78. Font del Geni Català
79. Facultat de Nàutica
80. Antiga Duana
81. Antiga Duana (Fanals)

 

 

Conjunt Marquès de l'Argentera - Estació de França

80. Antiga Duana
81. Antiga Duana (Fanals)
82. Edifici d'habitatges (Marquès de l'Argentera, 5)
83. Antiga Fonda Rius (EdificiI d'oficines)
84. Hotel Park
85. Casa Magin Barbarà
86. Estació De França
87. Edifici d'habitatges (Carrer Comerç, 33)
88. Edifici d'habitatges (Marquès de l'Argentera, 17)
89. Edifici d'habitatges (Marquès de l'Argentera, 19)

90. Edifici d'habitatges (Marquès de l'Argentera, 21)
91. Edifici d'habitatges (Marquès de l'Argentera, 23)
92. Edifici d'habitatges (Marquès de l'Argentera, 25)
93. Edifici d'habitatges (Marquès de l'Argentera, 27)
94. Parc de la Citadella
94b Parc de la Citadella (Portes)
95. Conjunt d'habitatges (Pla de Palau, 13 - 14)
96. Edifici d'habitatges (Pla de Palau, 11 i 12)
97. Edifici d'habitatges (Pl. Olles, 1)
98. Edifici d'habitatges (Pl. Olles, 2)
99. Edifici d'habitatges (Ptge. Palau, 4)

100. Edifici d'habitatges (Ptge. Palau, 6)
101. Edifici d'habitatges (Pl. Olles, 3 - 4)
102. Edifici d'habitatges (Pl. Olles, 6)
103. Edifici d'habitatges (Pl. Olles, 7)
104. Edifici d'habitatges (Carrer Rera Palau, 9)
105. Edifici d'habitatges (Carrer Rera Palau, 7)
106. Edifici d'habitatges (Carrer Rera Palau, 3 - 5)
107. Edifici d'habitatges (Pl. Olles, 8)
108. Edifici d'habitatges (Carrer Bonaire, 1 - 3)
109. Edifici d'habitatges (Carrer Pescateria, 2)

110. Edifici d'habitatges (Carrer Bonaire, 5)
111. Edifici d'habitatges (Carrer Pescateria, 3)
112. Edifici d'habitatges (Carrer Pescateria, 1)
113. Edifici d'habitatges (Carrer Rec, 60 i 62)
114. Edifici d'habitatges (Carrer Rec, 56)
115. Conjunt dels Porxos del Rec
116. Edifici d'habitatges (Carrer Rec, 50)
117. Edifici d'habitatges (Carrer Rec, 48 )
118. Edifici d'habitatges (Carrer Rec, 46)
119. Edifici d'habitatges (Carrer Calders, 8)

120. Casa Vicente Ferrer
121. Edifici d'habitatges (Carrer Comerç, 31)
122. Edifici d'habitatges (Carrer Comerç, 29)
123. Edifici d'habitatges (Carrer Ribera, 4)
124. Edifici d'habitatges (Carrer Ribera, 6)
125. Edifici d'habitatges (Carrer Ribera, 8)
126. Edifici d'habitatges (Carrer Ribera, 10)
127. Edifici d'habitatges (Carrer Ribera, 12)
128. Edifici d'habitatges (Carrer Ribera, 14)
129. Edifici d'habitatges (Carrer Ribera, 16)
130. Edifici d'habitatges (Carrer Ribera, 18)

Conjunt Port Vell - Barceloneta

131. Magatzems Generals del Dipòsit
132. Casa Martí-Ventosa
133. Habitatge unifamiliar i local comercial (C.               Maquinista, 10)
134. Habitatge unifamiliar i local comercial (Carrer          Maquinista, 18)
135. Església de Sant Miquel del Port
136. Edifici d'habitatges (Carrer Sant Miquel, 39)
137. Edifici d'habitatges (Carrer Sant Miquel, 41)
138. Edifici d'habitatges (Pg. Joan de Borbó, 38 - 39)
139. Edifici d'habitatges (Pg. Joan de Borbó, 42 - 43)
140. Edifici d'habitatges (Pg. Joan de Borbó, 50 - 51)
141. Antiga Seu del Real Montepío de San Pedro
142. Casa Joaquim Gibert
143. Torre del Rellotge
13. Torre de Sant Sebastià I de Jaume I

 

Normativa de referència:

- Protecció del Patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona.
- Normes urbanístiques del Pla especial del Patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc.
- Normes urbanístiques del Pla especial del Patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Ciutat Vella.

           

Aquests conjunts són únicament de caràcter operatiu per facilitar la lectura, ja que considerem indiscutible la continuïtat de la franja marítima.
Font: Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona, 2000.

························································································································································································
Licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported. www.ciutatport.com barcelona@ciutatport.com
·························································································································································································